BLOG

Certificados y política de empresa

POLITICA D’EMPRESA DE VANGUARD GRÀFIC, S.A.

Des dels seus orígens als temps actuals, la Direcció de Vanguard Gràfic, S.A. sempre ha apostat per la innovació, i  per reinventar-se, promoguts per una raó,

obtenir l’ Excel·lència en cada projecte que realitzem.

En Vanguard Gràfic, assegurem  una millora continua, en els nostres procesos i en les nostres relacions amb les parts interessades aportant tots el recursos necessaris per continuar essent una empresa de referencia en el sector de les Arts Gràfiques.

La satisfacció dels clients, el respecte i compliment de la legislació  i reglamentació medioambiental-vigent son punts fonamentals del nostre negoci.

La Direcció de VANGUARD GRÀFIC, S.A. ens hem compromès a establir i cumplir un Sistema Integrat de Gestió basats en les normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, els Estàndards de la Cadena de Custòdia FSC i PEFC i els requisits d’aplicació en la nostra empresa.

Aquest Sistema Integrat de Gestió, té com a compromís garantir i proporcionar als  nostres clients, un servei i treball de la màxima qualitat, obtenint així la seva plena satisfacció.

Compromesos i preocupats per la protecció del Medi ambient i la prevenció de la contaminació, avaluem l’impacte ambiental de la nostra activitat, tractant de reduir-ho. Fomentem i transmetem, tant als treballadors de Vanguard Gràfic, S.A. com als nostres col·laboradors, una bona gestió de residu, la minimització i reciclatge, així com l’ús eficient de recursos naturals, matèria prima i energía, aquests criteris queden exposats en el nostre Protocol de Bones Pràctiques Ambientals.               Promoure el consum de paper precedent de fonts responsables, així com la recuperació post-consum i proporcionar l’ús sostenible de tots els recursos, contribuint a reduir l’explotació intensiva dels boscos, complint els requisits de Cadena de Custòdia de les Organitzacions FSC i PFEC.

Conscienciats en allargar la vida útil del paper i a la vegada realizar iniciatives socials portem a terme el projecte Escola impremta, on nens i nenes es benefician del material donat per Vanguard Gràfic, S.A.

A aquest compromís empresarial, se li afegeix l’aconseguir el màxim nivell de seguretat i salut en el treball complint la legislació vigent en aquesta matèria i basant-se en el principi de la millora continua de l’acció preventiva.

Som conscients de les circumstàncies canviants que es produeixen en el nostre sector i de la necessitat de millorar assolint fites, per lo que ens comprometem a marcar periòdicament objectius amb el fi que l’empresa avanci amb l’eficàcia i agilitat que l’entorn ens exigeix.

Aquesta política d’empresa es va a fixar a tots els nivells i en totes les seccions i departaments de la Companyia. Per l’assoliment dels nostres propòsits es necessari, i així es entès per la Direcció, arribar a un compromís i col·laboració total entre totes les seccions i amb tot el personal que forma VANGUARD GRÀFIC, S.A., facilitant la comunicació, la involucració i transmetent el nostre interés per la competitivitat interna i externa.

Bonaventura Portavella Ribera.

firmavent

Sant Adrià de Besòs a 21, de Novembre de 2.017

9001

14001

VANGUARD GRAFIC S.A. PEFC 2018

VANGUARD-FSC (C)