PROJECTS & CLIENTS

Calendari Vanguard Gràfic

Calendari de sobretaula imprès en offset sobre 15 papers diferents que per una raó o altra tenen un caràcter sostenible.