PROJECTS & CLIENTS

Llibre “Devotos” de Toni Amengual

Llibre imprès en quatricromia sobre paper estucat mat i enquadernat amb cobertes contracolades amb bigris i interior com a desplegable complert.