BLOG

Imprimir en Blanc

Les impressions més habituals són les quatricomies i pantones directes. I potser les més evitades per les impremtes són les d’imprimir el blanc.

La tinta blanca per la seva composició i per el poc contrast que té sobre suports de paper és, com a mínim, un malsòn per a les impremtes. Però també cal dir que hi ha solucions i que quan aconsegueixes imprimir amb tinta blanca generalment els resultats són molt bons.

El primer que hem de tenir clar és el d’escollir una bona tinta. Suficientment opaca com per que tingui legibilitat a l’imprimir. Una solució alternativa podria ser la serigrafia però ens limita molt al no poder “dibuixar” bé les trames i a més a més d’augmentar els costos. Per tant hem de buscar una bona tinta que ens doni opacitat.

La segona variable que hem de tenir present és el suport. Per augmentar el contrast i fer resaltar el blanc podem optar per suports més aviat foscos o papers de blancs “trencats”. Per exemple papers krafts o similars o bé imprimir-lo sobre altres tintes.

A nosaltres el blanc ens agrada…