BLOG

Una solució a la densitat a Internet

Un dels principals problemes que actualmente el  Marketing ha d’afrontar per a conseguir  rellevància, és la densitat  de contingut a  Internet.  Encara ressona als nostres caps el famós lema: The content is  king de no fa tant. El content marketing havia/ha de ser el motor que fes  rodar la viralitat i rellevància d’ una marca i fins i tot de moltes campanyes.

Ara la densitat de contingut, inclús en petits nínxols, és tant gran que fins i tot un excel.lent contingut no assegura una visibilitat.

Per tant ;què ens queda? quines opcions tenim?

D’una banda, passar per caixa. Avui en dia la rellevància en xarxes socials passa per pagar o bé posts promocionats a facebook o bé engegar un concursos. O bé lliurar-se a adwords i l’esclavatge de les mètriques. O bé endinsar-se en el fangà de campanya de mitjants.

En tot cas, des d’una prespectiva de fa ja un cert temps, a la impremta, hem pogut comprovar que la tendència comença a ser una altra. La rellevància es comença a trobar en l’equilibri que les campanyes fan del on i el off al mateix temps.

Qui dubte que les newsletters tenen un rati d’obertura baixíssim? Però en canvi una newsletter impresa i distribuida és molta cara comparada amb la facilitat de mailchimp. La solució que estem veient és la combinació d’ambdós. Una bona segmentació i arribada massiva per part del digital i una incidència i engagment  molt més eficaç en una segona fase en entorn off.

En aquest context encaixerien molt millor tecnologies o serveis punters que estan sorgint amb molta força com és ara la Realitat augmentada, NFC, internet de les coses, solucions de pagament mòvil…

Una impremta en breu no només haurà d’imprimir tipografia o imatges sinó circuits impressos.