PROJECTS & CLIENTS

BLOCS TERESA ESTAPÉ

Bloc de notes/Flyer. Bloc encolat per el cap a l’americana, amb una impressió plata per els 4 costats. Una bona solució per a un projecte en el què vam col.laborar i teniem un pressupost molt limitat.

Disseny: Teresa Estapé

Santa Mònica